Μήνυμα Προέδρου ΣΔιΕΚ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Τα τελευταία χρόνια, από την δημιουργία και εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ) ο κλάδος των Κλινικών Εργαστηρίων έχει κληθεί να υπηρετήσει από την πρώτη μέρα εφαρμογής του στην πρώτη γραμμή της πρωτοβάθμιας υγείας. Οι καθημερινές απαιτήσεις για παράδοση ποιοτικών αποτελεσμάτων, με ταχύτητα και αξιοπιστία, έχει αλλάξει εντελώς την καθημερινότητα των Κλινικών Εργαστηρίων. Στις συμβατικές υποχρεώσεις μας ως προς το ΓεΣΥ, συμφωνά με τον Νόμο Περί Γενικού Συστήματος Υγείας, Μέρος ΙΙΙ «Eλάχιστες Aπαιτήσεις», διευκρινίζεται σαφώς ότι συμφωνά τις πρόνοιες του Κανονισμού 5, τα εργαστήρια και συνεργαζόμενα εργαστήρια υποχρεούνται να εξασφαλίζουν την ποιότητα των εργαστηριακών αποτελεσμάτων με την διαπίστευση τους συμφωνά με το πρότυπο CYS EN ISO 15189. Με λύπη μας παρατηρούμε ότι, όχι μόνο δεν εφαρμόζεται η συγκεκριμένη νομοθεσία, αλλά ούτε και υπάρχει σκοπός να εφαρμοστεί στο εγγύς μέλλον.

Αγαπητοί συνάδελφοι, η δημιουργία του Συνδέσμου Διαπιστευμένων Εργαστηρίων Κύπρου (ΣΔιΕΚ), δεν είναι διόλου αποσχιστική κίνηση από τον υφιστάμενο Σύνδεσμο Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων, αλλά μάλλον υποστηρικτική, αφού σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει σύγκλιση απόψεων μεταξύ των δυο συνδέσμων αλλά λόγω διάφορων συνθηκών είναι αδύνατο να μεταφερθούν σωστά οι κοινές προτάσεις μας στα κέντρα λήψεως αποφάσεων. Επιπλέον, στον σύνδεσμο μας, εκτός από τα διαπιστευμένα κλινικά εργαστήρια, ή εργαστήρια που είναι υπό διαπίστευση, δίνουμε την δυνατότητα να εκπροσωπούνται και νομικά πρόσωπα, αφού πλέον λειτουργούν εργαστήρια τα οποία έχουν τη μορφή εταιρειών με μετόχους, διευθυντές και προέδρους τα οποία και δεν είχαν ποτέ δικαίωμα συμμετοχής στον Σύνδεσμο Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων.

Αγαπητοί φίλοι, βρισκόμαστε προ των πυλών αλλαγών που μπορεί να φέρουν τον κλάδο των Κλινικών Εργαστηρίων σε δύσβατα και επικίνδυνα μονοπάτια. Η ποιότητα είναι αδιαπραγμάτευτη, και είμαστε βέβαιοι ότι η διασφάλιση ποιοτικών αποτελεσμάτων είναι αυτή που θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του κλάδου των Κλινικών Εργαστηρίων.

Τα διαπιστευμένα Κλινικά Εργαστήρια πλέον θα εκπροσωπούνται με αυτόνομη φωνή μέσω του συνδέσμου μας ΣΔιΕΚ, με σκοπό πάντα την προώθηση της ποιότητας και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των Κλινικών Εργαστήριων.

Με εκτίμηση,
Δρ. Χάρης Τύμβιος
Πρόεδρος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Κεντρικα Γραφεία ΟΕΒ
Οδός Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων Κύπρου 4, Στρόβολος, 2000 Λευκωσία, Κύπρος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

77774400

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ht@tymvioslabs.com

SOCIAL MEDIA